• ../
  • ../
  • ../
Jeneratörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren, alternatör ve motordan meydana gelen makinalara jeneratör denir. Bu aletlere, ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotoelektrik hücreleri, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinalar, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bataryalar, ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren termoelektrik jeneratörler ve dizel jeneratörler de dahildir.

Dinamo adı verilen elektromanyetik jeneratörde bir bobin, manyetik alan içinde indüksiyon çizgilerini kesecek biçimde hareket ettirilir. Elektrostatik jeneratörde (Van de Graaf jeneratörü, Wimshurst makinası) mekanik enerji, elektrostatik indüksiyon yada sürtünmeyle üretilen eşit ve zıt elektriki yüklere bölünerek harcanır.

En küçük tesisten en büyük tesislere kadar farklı büyüklük ve kapasitelerde jeneratör imalatı yapılır. Alternatif akım (dalgalı akım) üreten makinalara alternatör, doğru akım üreten makinalara doğru akım jeneratörleri yada dinamo denir. Elde edilen AC (alternatif akım) veya dc (doğru akım) da olsa elektrik enerjisinin kaynağı aynıdır. Sadece makinanın yapım ve tasarımları farklıdır.

 

Jeneratör Kullanırken Alınması Gereken Önlemler

Jeneratör kullanılımında bir jeneretaratörün regülasyon giriş gerilimindeki değişimlerin kontrolü yapılarak, gerilim kararlılığı ölçümü yapılmalıdır. (çıkış geriliminin değişen şartlar altında sabit kalma özelliği).

Çıkıştaki yüklerin değişmesi durumunda gerilim sabit kalmalıdır.

Ani yük değişimlerinde regülasyon sağlayarak frekans kararlılığı sağlanmalıdır.

Aşırı yük ve kısa devrelere karşı koruma sağlamalı ve arızalanmamalıdır.

Enerji kayıpları mümkün olduğu kadar az olmalı, jeneratör yüksek verimli çalışmalıdır.

Jeneratörler, ayrıca sarkmalara (kısa süreli gerilim düşüklüğü), kesintilere, yükseltmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Jeneratör bakımı periyodik bakım yapılmalıdır.